Πανδοχείο το Κόκκινο Ρουμπίνι.

The Ruby Hammer

Ιδιοκτήτη: Folke Stere (Human Male)

Προσωπικό: Guilinel  Stere (Human Female)

Μενού

Δωμάτιο (2gp)

1. Steamed Phoenix and Artichoke, Glass of Brandy (1sp)

2. Roasted Shark and Sharp Cheese, Tankard of Ale (1sp)

3. Steamed Phoenix and Artichoke, Glass of Whiskey (3sp)

4. Steamed Pheasant and Artichoke, Glass of Mead (2sp)

5. Boiled Mutton and Sharp Cheese,Tankard of Perry (12cp)

Πανδοχείο το Κόκκινο Ρουμπίνι.

The Mystery Path panagiotis_xinos xamparelos