Αποστολές

Αποστολές:
Να Σκοτώσουμε τον Dwoinain
Να καθαρίσουμε το υπόγειο του Πανδοχείου The Crossed Swords 
Να πάρουμε χρυσάφι απο το Cronemoor

να ελευθερώσουμε το χόριο Arpheldfell


Ολοκληρωμένες Αποτιχιμένες Εν Εξελίξει

Αποστολές

The Mystery Path panagiotis_xinos xamparelos