Πανδοχείο Τα Διασταυρωμένα Σπαθιά

The Crossed Swords

Ιδιοκτήτη: ο  Roti (Dwarf Male)

Μενού

Δωμάτιο (5sp)
1. Roasted Pork and Lentils, Tankard of Cider (10cp)
2. Vegetable Stew, Mug of Bitter (5cp)
3. Dried Chicken and Soft Cheese, Tankard of Perry (8cp)
4. Stewed Goose and Dried Cabbage, Tankard of Stout (11cp)
5. Stewed Hare and Wheat Biscuits, Tankard of Mead (10cp)

Πανδοχείο Τα Διασταυρωμένα Σπαθιά

The Mystery Path panagiotis_xinos xamparelos