Να πάρουμε χρυσάφι απο το Cronemoor

Ο πολέμαρχος Khunda δίνει αποστολή για να πάνε στο ορυχείο Cronemoor για να πάρουν το χρυσό που έχουν αφήσει οι νάνοι από παλιά χωρίς να δώσει και πολλές εγγυήσεις. Δίνει όμως μια άμαξα με μουλάρια αφού ο Dam ρωτά πως θα κουβαλήσουν το χρυσό και κανονίζει το φαγητό για το δρόμο με τον Roti. Η ανταμείβει θα είναι ανάλογη με τι θα του πάμε και περισσότερε αποστολές.  

Να πάρουμε χρυσάφι απο το Cronemoor

The Mystery Path panagiotis_xinos xamparelos